دو شرکت بورسی و فرابورسی قند نقش جهان و آهن و فولاد ارفع برنامه افزایش سرمایه 293 و 50 درصدی را از محل مازاد تجدید ارزیابی ها و مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعلام کردند.

دو شرکت بورسی و فرابورسی قند نقش جهان و آهن و فولاد ارفع برنامه افزایش سرمایه 293 و 50 درصدی را اعلام کردند.

براین اساس،"قنقش" با سرمایه 13.9 میلیارد تومانی در نظر دارد برای اصلاح ساختار مالی در راستای استفاده از تبصره 10 قانون بودجه سال 97 و خروج از شمولیت ماده 141،سرمایه را به 54.6 میلیارد تومان برساند.این تامین مالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال می شود.

بنابراین گزارش،شهرداری اصفهان با 48.5 درصد و شرکت توسعه کشت وصنعت ملی با 28.3 درصد سهم جزو سهامداران این شرکت قندی که در بازار دوم معاملات بورس درج شده،به حساب می آیند.

همچنین،شرکت آهن و فولاد ارفع بنا به پیشنهاد هیات مدیره درصدد است با برنامه افزایش سرمایه 50 درصدی سرمایه را از 400 به 600 میلیارد تومان برساند."ارفع" درصورت موافقت سازمان بورس این تامین مالی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف بازپرداخت تسهيلات ارزي و اصلاح ساختار مالي انجام خواهد داد.

شرکت چادرملو با 43.5 درصد و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 20.5 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت فرابورسی حضور دارند.

 

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.