بعد از انتقاداتی که به بند 5 بسته ارزی شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی توسط قطعه سازان خبر داد ولی هنوز هیچ ابلاغیه ای در این باره صادر نشده است.

پس از انتقاداتی که به اجرای بند ۵ بسته جدید ارزی شد هیات دولت در شرایطی بند مذکور را مورد بازنگری قرار داد که مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی معاف شدند. به موجب بند ۵ بسته جدید ارزی، کلیه کالاهایی که پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص پیدا کرده بود؛ در صورتی‌که در بسته جدید ارزی در گروه یک قرار نگرفته باشند و تامین ارز آنها به بازار دوم ارجاع داده شده باشد، مکلف بودند که با پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ ارز روز، نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.
 
با انتقاداتی که به بند ۵ بسته جدید ارزی شد محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از جلسه هیات دولت اعلام کرد که مواد اولیه و ملزومات خط تولید از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی معاف و امکان ترخیص ‌آنها از گمرکات مهیا شده است.
 
به این ترتیب مواد اولیه و ملزومات خط تولید ‌کالاهایی که محصول نهایی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شود، هم‌اکنون قادرند بدون پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند. با توجه به اظهارات شریعتمداری در این زمینه، از برخی اعضای انجمن قطعه‌سازان کشور در مورد مشمولیت قطعه‌سازان در مصوبه مذکور پرسش کردیم که بنا به گفته آنها هنوز ابلاغیه‌ای مبنی‌بر معاف بودن قطعه‌سازان از بند ۵ بسته جدید ارزی صادر نشده است.
 
هرچند احتمال اینکه قطعه‌سازان نیز مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بدون پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی ترخیص کنند، زیاد است اما ابلاغ نکردن این مصوبه به این دست از تولیدکنندگان نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. بنا به گفته یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان اگر تولیدکنندگان قطعه مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شوند، به‌نظر می‌رسد که بازنگری در قیمت‌های تمام‌شده خودرو باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.