مدیرعامل کارخانه روغن نباتی گفت: ازآنجاکه قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تعیین‌شده، خرید برای اتباع بیگانه جذاب شده است. اما این افزایش تقاضا بر روی شرکت‌های تولیدکننده اثری نداشته است.
 

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.