مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس، جزییاتی از اصلاحات دستورالعمل های افشا، پذیرش و معاملات بورس و فرابورس و همچنین ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت و توقف نماد به دلیل نوسان بیش از ۲۰ درصدی را اعلام کر که از اوایل آذر اجرا می شود.
 

سعید محمد علیزاده درباره برنامه سازمان بورس برای اعمال اصلاحاتی در نحوه معاملات مخصوصا" تغییراتی در مورد نوسان شرکت های دارای نوسان بیش از 20 درصدی به سنا گفت: اصلاحات و تغییرات در سامانه معاملات و سامانه کدال از اوایل آذر لازم الاجرا است.

جزییاتی از تغییرات مدنظر سازمان بورس

وی افزود: متعاقب اصلاحات هیات مدیره سازمان بورس، از این به بعد ناشران ثبت شده پذیرفته نشده ملزم به افشای صورت های مالی سالانه شرکت های تحت کنترل خواهند بود.

این مقام مسئول درباره اصلاحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس توضیح داد: در صورتی که اولا شرایط ناشر منطبق بر الزامات دستورالعمل پذیرش نباشد و ثانیا ناشر در مواعد تعیین شده در دستورالعمل افشا اقدام به افشای اطلاعات مدنظر نکند و ثالثا عملکرد شرکت طی دو سال منجر به زیان شده باشد، بورس و فرابورس موظفند ضمن اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرایند تعلیق کنند.

علیزاده افزود: به تعبیر ساده فرایند تعلیق به این معناست که نماد معاملاتی ناشر با درج علامت کنار آن در سامانه معاملات و سامانه کدال، مورد معامله قرار می گیرد و چنانچه ناشر در مهلت ارایه شده توسط بورس یا فرابورس اقدامات اصلاحی را انجام دهد از شمول آن خارج می شود. در غیر این صورت، نماد معاملاتی ناشر تعلیق و وارد فرایند لغو پذیرش خواهد شد.

وی ادامه داد: فهرست نمادهای معاملاتی ناشرانی که مشمول فرایند تعلیق می شوند به همراه دلایل ورود به فهرست، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ناشر در سایت بورس و فرابورس قابل مشاهده است.

به گفته وی بند 3 از الزامات ماده مربوطه در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس ایران حذف شده است.

علت حذف شرط زیان دو ساله در تعلیق شرکت ها

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص علت حذف دو سال زیان دهی برای ورود شرکت ها به فرآیند تعلیق هم توضیح داد: درحال حاضر شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و ظرف 2 سال از آن  خارج نشوند، لغو پذیرش می شوند. لذا موضوع زیاندهی به شکل جامع تر دیده شده است.

علیزاده ادامه داد: همان گونه که در زمان اجرای دستورالعمل های افشا، پذیرش و معاملات ( اوایل دی سال گذشته) عنوان شد، هدف از اصلاح دستورالعمل ها افزایش شفافیت اطلاعات ناشران و در عین حال بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار است. بر اساس همین دیدگاه و پیرو عارضه یابی ها، اصلاحاتی در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس صورت گرفته است .

توقف یک ساعته شرکت های دارای نوسان بیش از 20 درصدی

وی توضیح داد: چنانچه قیمت سهام شرکت طی پنج روز کاری بیش از 20 درصد (مثبت یا منفی) نوسان کند ، نماد ناشر برای یک ساعت در وضعیت سفارش گیری قرار گرفته و پس از آن انجام معاملات ادامه می یابد. در این مدت شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت توسط ناشر اختیاری است. البته در صورت انتشار هرگونه شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده یا بروز هر یک از مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت، ناشر موظف به رعایت الزامات تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مربوط به موارد فوق الذکر است.

بندهای جدید به ماده مربوط به تعلیق نماد

علیزاده از دیگر اصلاحات دستورالعمل نحوه انجام معاملات را اضافه کردن بندهای جدید به ماده مربوط به تعلیق نماد توسط سازمان معرفی کرد و گفت:  بر اساس ماده 19 مکرر یک دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس یا ماده 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس، مهلت اعطا به ناشر جهت خروج از تعلیق یا خروج از شرایط معامله تحت احتیاط حداکثر 6 ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: به عبارت دیگر از این به بعد چنانچه نماد معاملاتی ناشری به مدت 6 ماه بسته بماند یا در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد و پس از پایان مهلت فوق از تعلیق یا شرایط معامله تحت احتیاط خارج نشود، نماد توسط هیات پذیرش بورس مربوطه لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

علیزاده این اقدام را جهت جلوگیری از بسته ماندن طولانی مدت نمادها یا بلاتکلیفی در شرایط معامله تحت احتیاط معرفی کرد و ضمن تشکر از دیدگاه های فعالان بازار سرمایه گفت: فرآیند اصلاح دستورالعمل های مصوب سازمان جهت تطبیق با شرایط بازار سرمایه ، جریانی مستمر بوده که در سازمان در حال اجرا است.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.