اصلاح بانک ها و برنامه افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز

عبدالناصر همتی در برنامه تلویزیونی درباره اصلاح نظام بانکی  توضیح داد: اصلاح نظام بانکی چندین مرحله و از جمله بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و ... دارد و اولین گام هم، رفع ناترازی بانک ها است که منجر به اضافه برداشت حدود 50 هزار میلیارد تومانی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دومین موضوع نرخ سود بانکی است. زیرا مردم به نرخ سود حساسیت دارند و در ادبیات جدید اقتصادی آنچه که بر مردم تاثیر دارد نرخ سود است. بانک مرکزی هدف تورمی مشخص و نرخ سود متناسب دارد اما نرخ جدید نیاز به زمان و اجرا دارد.

همتی  افزود: علاوه بر این همه بانک ها ملزم به افزایش سرمایه از محل تسعیر ارزی که قابل توزیع نبوده و باید صرف افزایش سرمایه شود. افزایش سرمایه بانک های دولتی هم در بودجه سال آینده برنامه ریزی خواهد شد.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.