اصلاح بانک ها و برنامه افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز

عبدالناصر همتی در برنامه تلویزیونی درباره اصلاح نظام بانکی  توضیح داد: اصلاح نظام بانکی چندین مرحله و از جمله بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و ... دارد و اولین گام هم، رفع ناترازی بانک ها است که منجر به اضافه برداشت حدود 50 هزار میلیارد تومانی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دومین موضوع نرخ سود بانکی است. زیرا مردم به نرخ سود حساسیت دارند و در ادبیات جدید اقتصادی آنچه که بر مردم تاثیر دارد نرخ سود است. بانک مرکزی هدف تورمی مشخص و نرخ سود متناسب دارد اما نرخ جدید نیاز به زمان و اجرا دارد.

همتی  افزود: علاوه بر این همه بانک ها ملزم به افزایش سرمایه از محل تسعیر ارزی که قابل توزیع نبوده و باید صرف افزایش سرمایه شود. افزایش سرمایه بانک های دولتی هم در بودجه سال آینده برنامه ریزی خواهد شد.

بدون نظر