وزیر صنعت با رد شائبه فروش فوری خودرو با هدف تامین مالی و تاکید بر فروش اموال مازاد خودروسازان و دریافت تسهیلات گفت: ۸۰ درصد تولیدات برای اجرای تعهدات اختصاص کرد .
 
 

 رضا رحمانی با اشاره به ضرورت پایبندی خودروسازان به اجرای تعهدات به خانه ملت گفت: تعهدات عینا عمل خواهد شد و مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فروش فوری خودرو ارتباطی به تعهدات خودروسازان ندارد،افزود: هدف از افزایش تولید خودروسازان عمل به تعهدات است. اگرچه این اقدام برای خودروسازان سخت است اما مقرر شد 80 درصد تولیدات به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند.

این مقام مسئول با رد شائبه فروش فوری خودرو با هدف تامین مالی شرکت های خودروساز ادامه داد: اگرچه خودروساز به منابع نقدی نیاز دارد اما نمی توان با فروش فوری این نیاز را تامین کرد. در این میان خودروسازان مکلفند از فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات از بانک و سایر کانال ها منابع مالی را تامین کنند.

رحمانی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو هم توضیح داد: وزارت صنعت  طراح این موضوع نبوده و خودروسازام با توجه به استقلالی که دارند به دنبال این طرح هستند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت درباره قیمت تمام شده کالاها نظر می‌دهد، افزود: این سازمان براساس وظایف قیمت‌ها را تحلیل و بررسی و اقدام به اعلام نظرات می کند. ممکن است خودروساز قیمت‌های مختلفی در نظر داشته باشد اما سازمان حمایت این قیمت‌ها را نپذیرد.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.