تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی در بورس تهران درج شد تا در فهرست عرضه های اولیه سهام قرار گیرد.
 

جدیدترین تصمیم هیات پذیرش بورس تهران با پذیرش و درج نماد تامین سرمایه لوتوس پارسیان همراه شده است.

به این ترتیب، این شرکت 500 میلیارد تومانی از دیروز 8 دی‌ به عنوان پانصد و بیست و نهمین شرکت بورسی در بخش فعالیتهای جنبی واسطهگریهای مالی، گروه فعالیتهای جنبی واسطهگریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی و طبقه فعالیتهای جنبی واسطهگریهای مالی طبقهبندی نشده در جای دیگر با نماد "لوتوس" در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شد.

در ترکیب سهامداری این شرکت که از آبان 90 تاسیس شده، بانک پارسیان، گروه مالی پارسیان ، سرمایه گذاری تدبیر ، مخابرات ایران و سرمایه گذاری ساپیا حضور دارند و مشاور پذیرش آن کارگزاری فیروزه آسیا است.

این درحالی است که از بین 9 شرکت تامین سرمایه فعال بازارسرمایه، تامین سرمایه امید از 29 آذر سال گذشته به عنوان نخستین شرکت این صنعت وارد بورس شده و تامین سرمایه نوین هم با درج نماد در اواخر آبان سال جاری آماده عرضه اولیه سهام است.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.