ترکی، نماینده مردم فریدون شهر گفت: نامه استعفای نمایندگان استان اصفهان امروز (چهارشنبه ۱۴ آذر) تقدیم هیئت رئیسه قوه مقننه شد

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.