رییس سازمان بورس درباره تکرار اختلال در هسته معاملات از برنامه ریزی شرکت مدیریت فناوری برای راه اندازی سامانه ای بومی و زمان اجرای اعلام مجدد EPS خبر داد.
 
 

 شاپور محمدی در خصوص زمان اجرای اعلام مجدد EPS  به بورس پرس گفت: همانطور که قبلا هم اعلام شده،شرکت ها مجاز هستند تمام جزئیات EPS را اعلام کنند.

وی درخصوص کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری بازار سرمایه باتوجه به اختلال هفته گذشته در هسته معاملات گفت: بازار سرمایه تلاش کرده هسته معاملا را به روزرسانی کند و خوشبختانه طی 2 سال اخیر به روزرسانی انجام شده، به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ارتقاهای خوبی صورت گرفته البته در بعضی کشورها هم اختلال در سامانه ها نسبت به ایران در تعداد کمتری بوجود می آید.

این مقام مسئول ادامه داد: شرکت مدیریت فناوری بورس برنامه ریزی کرده با توان متخصصین داخلی سامانه ای بومی راه اندازی کند که امید می رود سامانه ای پایدارتر و قابل اتکاتر باشد.

محمدی درخصوص کاربردهای قرارداد آتی روی سبد سهام نیز گفت: این ابزار یک از ابزارهای مهم برای ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران است و به افزایش تعادل و ثبات بازار سرمایه در دوران رونق و رکود برای کسب سود کمک می کند،کارکرد سوم این ابزار مدیریت ریسک برای نهادهای مالی و صندوق ها است که می توانند با استفاده از آن ریسک پرتفوی را کنترل کنند. آتی روی سبد سهام جزء ابزارهای پرمعامله در دنیا محسوب می شود و امید می رود در ایران از رونق و استقبال خوبی برخوردار شود.

به گفته وی با توجه به پیچیدگی محاسباتی اختیار خرید و فروش پیش بینی می شود ابزار آتی روی سبد سهام به علت ساده تر و قابل استفاده بودن برای عموم،بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.