.
دوعرضه اولیه جدید درراه است
359 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
نکاتی بر بازار ارز
254 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
خبری از آپ
288 بازدید | دوشنبه 17 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال فولای
337 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
رمزگشایی از تصمیم ترامپ
182 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
وعده لاریجانی برای نجات "لازما"
159 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال ذوب
270 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال حریل
344 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال تکنو
221 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )
559 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
چارت های حسابی یا خطی و لگاریتمی
398 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
زگلدشت
148 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
نگاهی به موقعیت ولصنم
175 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
روزهای خوب در راه است
166 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال شپاکسا
154 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396
نگاهی به بازار فولاد جهانی
156 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396