.
دوعرضه اولیه جدید درراه است
417 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
نکاتی بر بازار ارز
318 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
خبری از آپ
363 بازدید | دوشنبه 17 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال فولای
421 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
رمزگشایی از تصمیم ترامپ
230 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
وعده لاریجانی برای نجات "لازما"
197 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال ذوب
349 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال حریل
459 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال تکنو
295 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )
749 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
چارت های حسابی یا خطی و لگاریتمی
564 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
زگلدشت
186 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
نگاهی به موقعیت ولصنم
225 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
روزهای خوب در راه است
205 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال شپاکسا
191 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396
نگاهی به بازار فولاد جهانی
195 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396