.
دوعرضه اولیه جدید درراه است
397 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
نکاتی بر بازار ارز
301 بازدید | سه شنبه 18 مهر 1396 | اخبار
خبری از آپ
343 بازدید | دوشنبه 17 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال فولای
401 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
رمزگشایی از تصمیم ترامپ
216 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
وعده لاریجانی برای نجات "لازما"
181 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | اخبار
تحلیل تکنیکال ذوب
323 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال حریل
427 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال تکنو
269 بازدید | یکشنبه 16 مهر 1396 | تحلیل ها
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )
713 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
چارت های حسابی یا خطی و لگاریتمی
529 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
زگلدشت
174 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
نگاهی به موقعیت ولصنم
212 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
روزهای خوب در راه است
192 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال شپاکسا
178 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396
نگاهی به بازار فولاد جهانی
181 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396